Loading...

فیگور لگویی نینجای مشکی

آدمک لگویی NinjaG محصول LEPIN
4,000تومان

در این بسته یک عدد آدمک لگویی Ninja با ارتفاع 5 سانتی متر به همراه اسلحه قرار داده شده است.

همچنین یک اژدها مشکی رنگ به طول 8 سانتی متر در این بسته قرار داده شده است.

امکان اتصال آدمک لگویی به اژدها وجود دارد.

سازنده : LEPIN
محتویات بسته : 1 آدمک لگویی به همراه اسلحه مخصوص و اژدها
اندازه : آدمک لگویی 5 سانتی متری و اژدهای 8 سانتی متری
تعداد تکه : 22